Contact

PHIT2LEARN wordt uitgevoerd vanuit de onderzoeksgroep ‘Brein, Leefstijl en Leren’ van de Open Universiteit. Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers:

Didy Verheijden | Didy.Verheijden@ou.nl | 045 576 29 27