Voor scholen en docenten

PHIT2LEARN is een wetenschappelijk project waarin bij mbo-studenten de relatie tussen staan en bewegen enerzijds, en leerprestaties en cognitieve prestaties anderzijds, onderzocht wordt. We streven ernaar het project zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mbo-setting, daarnaast beogen we kant-en-klare interventiematerialen te ontwikkelen, die binnen het mbo gebruikt kunnen worden om staan en bewegen te stimuleren, en wellicht hiermee ook de leerprestaties te verbeteren! Juist daarom wordt PHIT2LEARN niet puur vanuit wetenschappelijk perspectief opgezet maar wordt kennis vanuit mbo-scholen en docenten aangegrepen om het project op maat te maken voor het mbo.

Heeft u interesse in deelname aan PHIT2LEARN of wilt u meer informatie over het project? Neem contact op met Petra Luteijn via Petra.Luteijn@ou.nl of 045 576 28 66.