Partners

Amika Singh werkt als bewegingswetenschapper en epidemioloog bij het VUmc. Amika is betrokken bij diverse projecten die zich richten op het meer inzicht krijgen in waarom sommige jongeren/jong-volwassenen actief of juist niet actief zijn, en het ontwikkelen en implementeren van gezondheidsbevorderende interventies in de schoolsetting. Amika ondersteunt het projectteam van PHIT2LEARN met wetenschappelijke kennis. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met het uitvoeren van vergelijkbare onderzoeken, welke kennis ook door het projectteam gebruikt wordt.

 

Mai Chin A Paw is hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het bijzonder de epidemiologie van jeugd en gezondheid. Als voorzitter van de sectie Jeugd & Gezondheid is ze betrokken bij een scala aan onderzoeksprojecten, waaronder PHIT2LEARN. Mai maakt deel uit van het projectteam van PHIT2LEARN en ondersteunt de uitvoerende onderzoekers met haar kennis en expertise.

 

 

Hans Savelberg is hoogleraar ‘academisch onderwijs in beweging’ en is opleidingsdirecteur biomedische wetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Hans is betrokken bij een scala aan onderzoeken waarin de effecten van het verminderen van zitgedrag onderzocht worden, zowel op gezondheidsfactoren als op het functioneren van de hersenen en schoolprestaties. Hans ondersteunt het projectteam van PHIT2LEARN met zijn kennis en expertise rondom het thema sedentair gedrag.

 

 

Lidy van Oers werkt als onderwijskundig medewerker bij het Koning Willem I college. Lidy ondersteunt het projectteam van PHIT2LEARN met haar jarenlange kennis en ervaring omtrent mbo.

 

 

 

Ingrid Christoffels werkt als onderzoek bij het expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO), met als focus de 21ste eeuwse vaardigheden, kernvaardigheden (taal en rekenen), leven lang leren, en breinkennis in het mbo. Ingrid ondersteunt het projectteam van PHIT2LEARN zowel met wetenschappelijke kennis en expertise, als met het in de praktijk brengen van de bevindingen van het onderzoek.

 

 

Peter-Jan is adviseur bij Kenniscentrum Sport en brengt zijn kennis over sport, bewegen, cognitie en gezondheid in binnen het team van PHIT2LEARN. Peter-Jan is met name gespecialiseerd op het thema sedentair gedrag.

 

 

 

Jan Faber werkt als projectmanager Gezonde School bij de mbo-raad. Als ex-sportleraar binnen het mbo is hij betrokken bij meerdere projecten waarin de aandacht voor een gezonde leefstijl voor mbo-studenten en -medewerkers aan bod komt. Jan ondersteunt het projectteam van PHIT2LEARN met praktijkkennis en -ervaring vanuit het mbo, daarnaast speelt hij een rol in het verspreiden en benutten van de bevindingen van PHIT2LEARN.

 

 

Peter Joskin werkt als directeur van de sector economie bij ROC Leeuwenborgh. Peter ondersteunt het projectteam van PHIT2LEARN met zijn jarenlange kennis en ervaring omtrent mbo. Daarnaast wordt studie 1 van PHIT2LEARN uitgevoerd binnen ROC Leeuwenborgh.